-3°C 15 cm
Skisenter Langrenn Webcam Leie / eie

Ikke alle som ønsker seg hvit jul på Bortelid

Velkommen til Bortelid

Det har i hele høst vært mye anleggsvirksomhet på Bortelid med nytt hyttefelt på Kvitefossmyra, utvidelse av rulleskilløypa rundt Bortelidtjønna, oppstart av ny trase for tilkobling av vann og kloakk i Langatjønnlia og mange utbedringer av snøproduksjonsanlegg og løypetraseer i skibakken.

e3d519f60890e6d0f7d53a670e06e85f.jpg 
Arbeid med kloakktrase fra Velia hyttefelt og opp mot Bjelkelaget

Nå som høst har blitt til vinter har imidlertid bare aktiviteten økt og da er det mange som setter pris på at snøen så langt har latt vente på seg.
Oppstart av bygging av kloakktrase på det nye hyttefeltet Velia kom i gang tidlig i desember og arbeidene med tilkobling av eksisterende hytter med vann og  kloakktrase i prosjektet VA bjelkelaget er også godt i gang. Agder Energi er nesten klar til å koble seg inn på høyspenten og ta i bruk den nye trafostasjon i sentrum som erstatter høyspentmaster og trafo i krysset hotellvegen /  gangsti opp til hotellhøgda. Denne er også dimensjonert for å kunne gi strøm til elbil ladestasjonen  som Åseral kommune skal etablere i 2017.

e3d519f60890e6d0f7d53a670e06e85f.jpg
Ny trafostasjon i sentrum


I løpet av sommeren og høsten og med de pågående prosjektene er det gjort anleggsarbeider for omtrent 25 millioner på Bortelid. Disse arbeidene vil igjen utløse byggeaktivitet for fleire ti-talls millioner i årene fremover med hyttebygging og oppgraderinger av eksisterende hytter i forbindelse med påkoblinger til det kommunale vann- og avløpsnettet. Når de pågående prosjektene er ferdige er det lagt nærmere 5 km hovedtraseer på Bortelid.

Det nystarta drift og entreprenørselskapet Bortelid Drift og utvikling har også kommet godt i gang og har flyttet inn i det nye kontorfellesskapet i sentrum sammen med andre aktører på Bortelid og prosjektledelsen til utviklingsprosjektet «Bortelid- Fjellparadiset nær deg» Det er Bortelid Utmarkslag som eier bygget.

I skrivende stund har TT- anlegg 5 arbeidslag og opp mot 20 mann i arbeid på Bortelid og dei er innstilt på å fortsette arbeidene utover vinteren selv når været velger å snu i favør av skiglade Bortelidboere.

 

20161213_135004
Påkoblingspunkt til kommunalt VA som skal forsyne Velia hyttefelt og gå videre opp til Bjelkelaget.