0°C 15 cm
Skisenter Langrenn Webcam Leie / eie

Bortelid Utmarkslag

Velkommen til Bortelid

Bortelid Utmarkslag består av 7 grunneier grupperinger i Bortelid som har bygd opp og utviklet destinasjon Bortelid. 

 

Hytteutbygging i Bortelid begynte på midten av 60 tallet. 1972 ble Bortelid Utmarkslag stiftet og da begynte den store utbyggingen i Bortelid. Det ble bygd rundt 600 hytter i løpet av 1970 og 1980 årene. Det første skitrekket ble bygd og satt i drift i 1971 av Haakon Thorsland. Haakon Thorsland startet også Haakonseter hotell som han drev fram til 1980. Haakonseter ble solgt i 1980 til en investor gruppe som drev hotellet videre under navnet Bortelidseter. Det ble bygd nytt skisenter som ble åpnet i 1987, dette har senere blitt utvidet slik at det i dag er 5 skitrekk + barneskitrekk. Etter noen års pause startet videre utbygging i Bortelid igjen i 1996-97. Høsten 2016 er det 1325 fritidsboliger i Bortelid. Det er vann og kloakk, fiber, veier til alle nye hyttefelt som blir bygd i Bortelid i dag. Bortelid Utmarkslag sin rolle er å være et overordnet selskap som sitter i førersetet for utvikling av Bortelid. Bortelid Utmarkslag drifter også brøyting, strøing osv av veier og parkeringsplasser i Bortelid. 

I 1996 stiftet Bortelid Utmarkslag selskapet Bortelid Fjellpark som har som hovedmål å investere og drifte viktig infrastruktur i Bortelid. Dvs som løypekjøring, opparbeidelse av turstier, fiskeplasser, sykkelløyper, Bortelid Høstmarked, div andre årlige arrangementer, informasjon osv. 

Dersom du lurer på noe kan du kontakte Bortelid Utmarkslag på mail: bu@bortelid.no evt (tlf 405 21 000 etter kl 1600)

Kontakt info grunneiere:

Ruben Bortelid: mail: ruben@bortelid.net, tlf 911 07 453

Alexander Skeibrok: mail: alexanderskeibrok@gmail.com, tlf 952 48 049

Thor Kjell Kaddeberg: mail: thor-k-k@online.no, tlf 918 65 926

Knut Repstad: mail: krepstad@online.no, tlf 906 10 834

Trond Egil Åknes: mail: trondegil69@gmail.com, tlf 405 21 000

Bortelid Gård, kontaktperson Marit Bortelid Mæland: mail: mbmaland@gmail.com, tlf 957 58 422

Åknes Skog, kontakt person Torgeir Kallhovd: mail: torgeir.kallhovd@tratec.no, tlf 930 08 004.